MÓN KHAI VỊ
MÓN CHÍNH
HẢI SẢN
MÓN CHAY
CANH & RAU
TRÁNG MIỆNG
THỰC ĐƠN TIỆC

*Thực đơn này dành cho khách hàng đặt tiệc 10 – 30 khách

Chỉ áp dụng cho tiệc đặt trước 01 ngày

book a table